06-245 177 17 elanvitae@gmail.com


Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door zenuwprikkels. Denk o.a. aan ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop, hartslag, bewegingen van ons lichaam etc.
Als in één of meerdere processen om welke reden dan ook een stagnatie plaatsvindt, zal de zenuwoverdracht naar dat gebied ook verstoord zijn of verstoord worden.
Door op de voet met een speciale techniek die bewuste zenuwreflexen aan te drukken, probeer ik de werking van de zenuw te normaliseren. Het zelfherstellend vermogen van ons lichaam wordt zo geactiveerd. Het probleem wordt zo aangepakt bij de ‘basis’, nl. de zenuwprikkel.
Afhankelijk van de klachten kunnen zowel zenuwreflexologie, klassieke reflexzonetherapie als Chinflex in één behandeling worden gecombineerd.
Ervaringen uit de praktijk laten goede resultaten zien.
Hoe snel verbetering optreedt is sterk afhankelijk van de klachten en hoelang deze er al zijn. Klachten die langer bestaan vragen derhalve een intensievere behandeling.
Acute aandoeningen daarentegen, zoals hoofdpijnen, hamstringblessures, nek-, schouder- en rugklachten kunnen met zenuwreflexologie vaak sneller verholpen worden.