06-245 177 17 elanvitae@gmail.com


Elanvitae Reflexzonetherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT: Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Naast de belangen van de therapeuten, behartigt en beschermt zij ook de belangen van de cliënt.

Deze beroepsvereniging vereist een erkende opleiding en jaarlijkse bijscholingen om de professionaliteit en kwaliteit van haar leden te benadrukken en te bewaken.

Sinds januari 2010 is de VNRT ook bij een overkoepelend orgaan aangesloten: de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

KvK: 17232834
Mijn praktijk is rolstoeltoegankelijk.