06-245 177 17 elanvitae@gmail.com


Tijdens de eerste behandeling wordt een uitgebreid anamnesegesprek gevoerd. Ik ga in op klachtenpatronen, eerder gevolgde therapieën, medicijngebruik, voedingsgewoontes en leefstijl. Daarna volgt een voetonderzoek, waarbij ik alles noteer wat ik zie, wat ik voel en, ook erg belangrijk, wat jij voelt. Pijnlijke punten kunnen mij op weg helpen bij het zoeken naar de oorzaak van je klachten.
De eerste behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Iedere volgende behandeling duurt 50 tot 60 minuten. Ik maak een behandelplan, welke ik in de volgende behandeling bespreek; we moeten beiden achter het behandelplan en de doelstelling kunnen staan. Tijdens het behandelproces zal jouw inbreng en ervaring altijd een belangrijke rol spelen. Na ongeveer 4 behandelingen volgt een evaluatie.

Na een behandeling is het erg belangrijk veel water te drinken, om vrijgekomen afvalstoffen af te voeren.

Ik adviseer je om makkelijke kleding aan te trekken. Vaak werk ik tot net boven de knie. Gebruik op de dag van het consult geen voetencrème.