06-245 177 17 elanvitae@gmail.com

De VNRT beschikt over een klachtenreglement. Klachten over de behandelwijze, onvrede over de zorg of de inrichting van de praktijk van een licentielid, kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van de VNRT. Die biedt je de mogelijkheid te kiezen tussen bemiddeling bij of behandeling van de klacht. Doelstelling van de klachtenregeling is:

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Lees meer: Klachtenregeling VNRT.

SCAG – stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg

Als u er met de vertrouwenspersoon van de VNRT niet uitkomt met een klacht kunt u desgewenst vervolgens gebruikmaken van een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Lees meer: SCAG.