06-245 177 17 elanvitae@gmail.com


Het woord ‘chakra’ is een woord uit het Sanskriet dat ‘wiel/schijf’ of ‘bewegen’ betekent. Rondom ons lichaam bevindt zich een energieveld. Binnen dit veld bevinden zich de zeven energiecentra, die als een soort draaikolken werken. De chakra’s vormen de openingen tussen de mentale en emotionele lagen van het bewustzijn. Ze creëren de wisselwerking tussen de bewustzijnslagen en ons fysiek lichaam. De chakra’s zijn op zich weer verbonden met belangrijke zenuwknooppunten in ons lichaam (o.a. de plexus solaris). Daarnaast beïnvloeden ze de endocriene (hormonale) klieren. Net zoals alle organen hun reflectie in de voet hebben, kunnen we ook de chakra’s op de voet terugvinden. Het is een heel eenvoudige en doeltreffende methode om de chakra’s te harmoniseren. Op grond van ervaringen is gebleken dat een lichte, zachte vorm van massage in cirkelende bewegingen op de afzonderlijke chakra-zones het meest effectief is. Tijdens, of ook wel na een behandeling kunnen soms bepaalde reacties optreden:

  • lichte ontgiftingsverschijnselen van het lichaam
  • het vrijkomen van emoties, wat zich ondermeer kan uiten in lachen of huilen. Deze reacties zijn een gevolg van een zinvolle zelfregulering van ons organisme.