06-245 177 17 elanvitae@gmail.com


Metamorfosemassage is een eenvoudige massage voor zelfgenezing en creatieve groei en verandering. De massage wordt gegeven op voeten, handen en hoofd (bewegen, handelen en het denken van de mens). Metamorfosemassage kan een ondersteuning zijn bij verlies, rouw, scheiding of een veranderingsproces. Het kan ook goed ingezet worden bij de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Een belangrijk uitgangspunt is: ruimte scheppen, zodat de levensenergie het werk kan doen.

De reflexzone van de wervelkolom correspondeert met de tijd voor de geboorte, de pre-natale periode. Door deze reflexzone te masseren, kunnen eventuele blokkades die in deze periode ontstaan zijn, losgelaten worden, zodat de levensenergie weer beter kan stromen.
Zoals een zaadje de aarde nodig heeft om uit te groeien tot wat het in essentie is: een plant, een struik of een boom, zo kan een metamorfosebehandeling helpen vorm te geven aan wie je in wezen bent. Je levenskracht zorgt voor je heelwording. Net als reflexzonetherapie werkt metamorfosemassage niet klachtgericht, maar op de mens als geheel en geeft ruimte aan de innerlijke levenskracht. Kernwoorden zijn: loslaten, ruimte creëren, verandering. In een periode waarin dit aan de orde is, kan deze massage je hierbij ondersteunen.

Bijvoorbeeld:

  • wanneer je zwanger bent
  • wanneer je een emotionele periode doormaakt (scheiding, rouwproces, ontslag)
  • wanneer je ernstig ziek bent
  • in de terminale levensfase
  • bij concentratie- en leerproblemen
  • bij kinderen met ontwikkelingsproblemen
  • bij grote veranderingen in je leven